Energimerking i henhold til forordning 811/2013
Energy labelling directive 2010/30/EU

Modell        Etikett               Datablad    
MB 2035, MB 4035, MB 6035                 35 kW                                   Annex 1 
MB 2045, MB 4045, MB 6045 45 kW                 Annex 2
MB 2060, MB 4060, MB 6060 60 kW                Annex 3

Økodesign i henhold til forordning 813/2013
Ecodesign directive 2009/125/EC

MB-modell                        Datablad    
MB 2035, MB 4035, MB 6035                                        Annex 1 
MB 2045, MB 4045, MB 6045                 Annex 2
MB 2060, MB 4060, MB 6060                 Annex 3
MB 2075, MB 4075, MB 6075                 Annex 4
MB 2090, MB 4090, MB 6090                 Aneex 5
MB 2105, MB 4105, MB 6105                 Annex 6
MB 2120, MB 4120, MB 6120                 Annex 7
MB 2140, MB 4140, MB 6140                 Annex 8
MB 2150, MB 4150, MB 6150                 Annex 9
SB-modell                         Datablad    
SB 2180, SB 4180, SB 6180                 Annex 10
SB 2200, SB 4200, SB 6200                 Annex 1
SB 2225, SB 4225, SB 6225                 Annex 11
SB 2250, SB 4250, SB 6250                 Aneex 12
SB 2300, SB 4300, SB 6300                 Annex 34
SB 2375, SB 4375, SB 6375                 Annex 14
SB 2400, SB 4400, SB 6400                                                       Annex 15