Alle våre MB og SB kjeler leveres som standard med analoge og digitale signalinn-/utganger for kommunikasjon mot SD-anlegg og toppsystem.

Kjelene kan også leveres med MODbus RTU (RS485), MODbus TCP eller BACnet IP kommunikasjon.

Andre protokoller kan leveres på forespørsel.
                  Behov for service?


Varmeteknikk utfører service på alle typer el-kjeler.

Ring for avtale. Tlf.  23 37 55 00