Energimerking

Alle  energirelaterte  produkter som selges i Norge må  tilfredstille  kravene til økodesign og  krav  om energimerking. Dette omfatter bl.a ........ les mer    


Reidar Muri har pensjonert seg!

Etter 32 år med elektrokjeler har Reidar Muri valgt å pensjonere seg.
Han begynte med kjeler i Asea Per Kure i 1985 og har deretter holdt på med kjeler i EB, ABB og de siste 23
årene i Varmeteknikk AS.
I tillegg til å være teknisk leder i Varmeteknikk har Reidar også hatt ansvaret for selskapets eksport.

Vi takker Reidar for den enorme jobben han har nedlagt
i selskapet og ønsker han lykke til som pensjonist.

Stig Bø har overtatt ansvaret for selskapets eksport i
tillegg til at han også er teknisk ansvarlig.

                         Behov for service?

Varmeteknikk utfører service på alle typer el-kjeler.
Ring for avtale. Tlf.  23 37 55 00