Varmeteknikk AS


Varmeteknikk  er et frittstående norsk firma, etablert i 1995. Selskapet  videre-fører  kjelevirksomheten til Asea - Per Kure, EB Energi  og  ABB Energi og er i dag Norges største leverandør av elektrokjeler. 

Varmeteknikk eies av  Dyrhoff AS på Elverum, og  Dyrhoff har siden 1987  produdusert kjeler for Varmeteknikk. 

Varmeteknikk  leverer  elektrokjeler for både  damp og  hetvann. Selskapet  er enerepresentant  i Norge for  Zander & Ingeström AB  på  høyspenningskjeler for damp, varmt- og hetvann.

Selskapet  har en betydelig eksportvirksomhet av egne produkter og er repre-sentert i mange europeiske land med egne forhandlere.

Varmeteknikk har egen avdeling for service av kjeler. Vi utfører service på alle fabrikat, både  lavspenning  og  høyspenningskjeler. Vi samarbeider  med    El-kjeleservice, et selskap som også er eid av Dyrhoff AS.