Varmeteknikk AS


Varmeteknikk  er et frittstående norsk firma, etablert i 1995. Selskapet  videre-fører  kjelevirksomheten til Asea - Per Kure, EB Energi  og  ABB Energi og er i dag Norges største leverandør av elektrokjeler. 

Varmeteknikk eies av  Dyrhoff AS på Elverum, og  Dyrhoff har siden 1987 pro-dudusert kjeler for Varmeteknikk. 

Varmeteknikk  leverer  elektrokjeler for både  damp og  hetvann. Selskapet  er enerepresentant  i Norge for  Zander & Ingeström AB  på  høyspenningskjeler for damp, varmt- og hetvann.

Selskapet  har en betydelig eksportvirksomhet av egne produkter og er repre-sentert i mange europeiske land med egne forhandlere.

Varmeteknikk har egen avdeling for service av kjeler. Vi utfører service på alle fabrikat, både  lavspenning  og  høyspenningskjeler. Vi samarbeider  med  El-kjeleservice, et selskap som også er eid av Dyrhoff AS.