Energimerking av energirelaterte produkter(ErP)


Fra 26. september  2015  har  EU innført  krav om økodesign, det vil si miljø-
krav, og krav om energimerking av  energirelaterte produkter. Dette  omfatter bl.a.  elektrokjeler og  varmepumper. Produkter  som  ikke overholder økode-
signkravene kan ikke lenger selges i Norge eller EU. Kravene gjelder for pro-dusenter, importører og forhandlere av produkter som forbruker energi.

Økodesigndirektivet  er EU sitt virkemiddel  til å fjerne de  minst  energieffek-
tive  produktene  fra  markedet. Norge er ikke medlem av  EU, men gjennom EØS-avtalen gjelder lovverket også for Norge.

Alle  produkter som  overholder  kravene til økodesign skal være CE-merket. Merket er produsentens garanti for at alle relevante direktiv er oppfylt.

                                       Energimerker & datablader